Skördare – ett effektivt redskap i skogsbruket

En skördare är en skogsmaskin som används för avverkning av skog där träden fälls, kvistas och kapas till stockar.  Via skördaraggregatet får skördarens datorinformation om trädets och stockarnas längd, diameter, så att virket som kapas kan sorteras i olika sortiment direkt i skogen.

Dagens skördare är utrustade med en stark hydraulisk kran och ett skördaraggregat. Aggregatet kapar stammen i önskad längd med ett sågsvärd samtidigt som skördaraggregatets kvistknivar effektivt avlägsnar stammens kvistar.

En av skördarens styrkor är dess förmåga att smidigt ta sig fram i olika typer av terräng. Skördaren är därför ett effektivt redskap vid skogsavverkning. Miljöhänsyn och hållbarhet är viktiga delar av ett skonsamt och ansvarsfullt skogsbruk, där skördarna utformats för att skapa ett lågt marktryck och därmed orsaka så lite skador som möjligt i terrängen där maskinen tar sig fram.

En skördare kan avverka en stor mängd träd på kort tid, och tack vare sin framkomlighet och smidighet kan skördaren effektivt användas vid selektiv gallring där träden med högst kvalité lämnas kvar samtidigt som täta skogspartier gallras för att skapa god tillväxt.

En skördare används i grupp med en skotare enligt den så kallade kortvirkesmetoden, och tillsammans ger maskinerna goda förutsättningar för en hög produktionstakt och effektivitet i skogsbruket.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.